9 онлайн планировщиков для создания интерьера и плана квартиры

Дизайн интерьера 3D

Вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к Интернету и предпочитает скачать программу для дизайна интерьера на свой компьютер. Бесплатная демоверсия хоть и меньше полной, но ее ресурсов хватит, чтобы досконально продумать интерьер комнаты.

Программа 3D-дизайна интерьера

В удобной программе есть все инструменты, необходимые для планирования ремонта: в каталоге вы найдете множество видов обоев, ламината, паркета, линолеума, плитки, моделей мебели, техники и элементов декора. А если у вас возникнут вопросы, на официальном сайте есть обучающие видео по каждому этапу создания проекта. В результате вы получите качественный 3D вид будущего помещения и смету с учетом материалов, элементов декора и ремонтных работ.

Программа 3D-дизайна интерьера

IV. Користувачу забороняються такі дії:

4.1. Використовувати сервіс ROOMTODO будь-яким способом, який може завадити нормальному функціонуванню сервісу ROOMTODO.

4.2. Використовувати автоматизовані скріпти для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об’єктами сервісу ROOMTODO.

4.3. Використовувати контактну інформацію Користувачів з метою розсилання небажаної інформації (спаму).

4.4. Розміщувати в сервісі ROOMTODO об’єкти прав інтелектуальної власності без належних для цього повноважень і без згоди правовласників таких об’єктів.

4.5. Розміщувати в сервісі ROOMTODO (в тому числі під час реєстрації) особисту інформацію третіх особ без їхньої згоди, в тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані.

4.6. Розміщувати в сервісі ROOMTODO комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав’язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації узгоджене з Власником або адміністратором сайту.

4.7. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали, що ображають або принижують честь та гідність інших Користувачів або третіх особ, або посилання на такі матеріали.

4.8. Розміщувати в сервісі ROOMTODO нецензурні або лайливі слова чи словосполучення, в тому числі використовувати їх в імені Користувача.

4.9. Розміщувати в сервісі ROOMTODO шкідливі програми або посилання, які можуть містити або містять шкідливі програми.

4.10. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали порнографічного характеру або посилання на них.

4.11. Розміщувати в сервісі ROOMTODO погрози, заклики до насильства та здійснення протиправних дій, а також посилання на такі матеріали.

4.12. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали з елементами насильства, жорстокості, расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали.

4.13. Пропагандувати та демонструвати в сервісі ROOMTODO нацистську атрибутику або символіку.

4.14. Пропагандувати в сервісі ROOMTODO злочинну діяльність, розміщувати інструкції з виконання протиправних дій.

4.15. Розміщувати в сервісі ROOMTODO будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Власника або адміністратора сайту, є небажаною, порушує норми моралі, етики й гуманності, суперечить публічному порядку, порушує чинне законодавство.

4.16. Виконувати будь-які інші протиправні або злочинні дії.

4.17 Передавати третім особам свої ідентифікаційні дані за якими можлива авторизація Користувача в будь-якій частині сервіса ROOMTODO.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-які матеріали або іншу інформацію, які він розміщує в сервісі ROOMTODO чи в інший спосіб повідомляє Користувачів або доводить до всезагального відома.

7.2. Користувач несе відповідальність перед Власником і третіми особами за недотримання умов даної Угоди.

7.3. Користувач відшкодовує Власнику та третім особам будь-які збитки, завдані у зв’язку з його діями, включаючи, але не обмежуючись порушенням даної Угоди, авторських, виняткових або інших прав.

7.4. Власник не несе відповідальності згідно з пунктом 1.4 розділу I і пунктом 6.3 розділу VI даної Угоди.

7.5. Адміністрація не несе відповідальності за якість і швидкість доступу Користувача в інтернет. З усіх технічних питань, пов’язаних з наданням послуг зв’язку, Користувачу слід звертатися до свого постачальника послуг зв’язку.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку поведінку Користувачів або третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись цим, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів Користувачів.

7.6. Власник, адміністратор сайту, а також їхні представники за жодних обставин не несуть відповідальності перед Користувачами сервісу ROOMTODO або іншими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи, але не обмежуючись цим, загублені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, втрачену вигоду, спричинені використанням сервісу ROOMTODO, його складових частин і матеріалів, доступ до яких було отримано за допомогою сервісу ROOMTODO, навіть якщо Власник або адміністратор сайту не вказували можливість такої шкоди.

7.7. Власник або адміністратор сайту звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання обов’язків за даною Угодою, якщо таке невиконання є наслідком дії нездоланної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних і невідворотних сторонами за даних умов обставин, в тому числі військових дій, антитерористичних операцій, масових безладів, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф, а також внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних сітях, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, скерованих на несанкціонований доступ або виведення з ладу програмного чи апаратного комплексу.

II. Права та обов’язки Адміністрації

2.1. У разі порушення Користувачем даної Згоди Власник або адміністратор сайту вправі без попереднього повідомлення в односторонньому порядку повністю або частково обмежити функціональність чи доступ Користувача до сервісу ROOMTODO, видалити всі дані, контент і матеріали Користувача, а також відмовити Користувачу в подальшому наданні послуг у сервісі ROOMTODO, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яку може бути завдано Користувачу такою дією.

2.2. Власник або адміністратор сайту залишають за собою право повністю або частково обмежувати функціональність сервісу ROOMTODO з технічних, технологічних, профілактичних чи інших причин на свій власний розсуд із попереднім повідомленням Користувачів або без такого.

2.3. Всі характеристики й параметри складових сервісу ROOMTODO, а також правила їх формування, включаючи параметри об’єктів та інструментів, ціни, обмінні курси, рейтинги та інші характеристики й параметри можуть змінюватися Власником або адміністратором сайту сервісу ROOMTODO без обов’язкового повідомлення Користувачів як до, так і після внесення змін.

2.4. Матеріали, розміщені Користувачем у сервісі ROOMTODO, що порушують дану Угоду або чинне законодавство, в тому числі законодавство у сфері інтелектуальної власності, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі, можуть бути видалені адміністратором сайту сервісу ROOMTODO без повідомлення автора та інших Користувачів.

2.5. Адміністратор сайту вправі в порядку збору статистичних даних відслідковувати й зберігати інформацію про IP-адреси доступу Користувача до сервісу ROOMTODO й використовувати файли технічної інформації (cookies), розміщені на персональному комп’ютері Користувача. У разі якщо в діях Користувача вбачаються ознаки кримінального злочину, Власник або адміністратор сайту вправі передати наявні в них дані про Користувача до правоохоронних органів. Крім того, Власник або адміністратор сайту вправі передати наявні в нього дані про Користувача до правоохоронних органів за запитом останніх у випадках і порядку, передбачених законодавством.

III. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач зобов’язується дотримуватися даної Угоди й своєчасно ознайомлюватися з чинною редакцією Угоди.

3.2. У разі незгоди Користувача з чинною Угодою Користувач зобов’язаний припинити участь у сервісі ROOMTODO.

3.3. Користувач зобов’язується не розкривати й не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, за якими можлива авторизація Користувача у будь-якій із частин сервісу ROOMTODO.

3.4. Користувач зобов’язується не досліджувати код, не декомпілювати й не дизасемблювати сервіс ROOMTODO, не модифікувати сервіс ROOMTODO, за винятком модифікації контенту з дозволу правовласника, й не створювати похідні продукти на базі сервісу ROOMTODO або його частин. На модифікований користувачем контент поширюються всі вимоги даної Угоди відносно матеріалів, включаючи, але не обмежуючись розділом IV.

3.5. Користувач має право виконувати дії, передбачені логікою сервісу ROOMTODO, використовувати технічні можливості для керування об’єктами й інструментами.

Home Plan Pro

Бесплатное ПО для построения двухмерных планов жилища и выполнения меблировки. Позволяет отрисовывать стены, арки, двери и окна. В чертёж можно вставлять картинки (текстуры) разных форматов, чтобы придать ему реалистичности. Готовую схему легко отправить по факсу или электронной почте.

Home Plan Pro подходит только для подготовки 2D схемы, визуализация в 3D отсутствует, что не позволяет наглядно оценить вид получившегося помещения.

Интерфейс редактора Home Plan Pro

Практически все программы для создания интерьера из Топ-15 имеют свои достоинства и недостатки

Хотите подобрать оптимальный софт для проектирования, отделки и меблировки помещений? Обратите внимание на Дизайн Интерьера 3D. Это удобная русскоязычная программа, в которой освоится даже начинающий

Многочисленные инструменты, богатый встроенный каталог мебели и материалов, а также удобный 3D просмотр и опция фотореализма делают данный редактор настоящим флагманом в мире софта для домашней проектировки интерьеров. Скачайте Дизайн Интерьера 3D прямо сейчас и создайте проект дома своими руками!

Скачайте лучшую программу для дизайна интерьера

Чем же BIM-продукты превосходят старый добрый DWG формат?

В AutoCAD мы делаем планировку и начинаем ее копировать, чтобы получить нужный набор чертежей: план расстановки мебели, план потолков и т.д. А когда мы говорим про работу в ARCHICAD или Revit — кардинально меняется подход. Мы сначала создаем полностью 3D модель квартиры, причем делается это достаточно просто, т.к. есть все необходимые инструменты и готовые библиотеки объектов. Затем на основе объемной модели мы автоматически получаем связанные проекции и быстро оформляем на их основе чертежи.

Таким образом решаем сразу две задачи: есть необходимая документация по ГОСТ, которая нужна строителям, а также готовая 3D модель, которую можем показать заказчику для согласования и при необходимости внести изменения в проект. Ведь интерьерные решения куда приятнее корректировать в объеме, чем пытаться что-то черкать на бумаге. Да и результат куда лучше.

Квартира 3D

Главная особенность работы с BIM-технологиями — это возможность внесения исправлений в один вид модели и наблюдения того, как все связанные чертежи и спецификации будут моментально пересчитываться сами собой. Что не скажешь, про AutoCAD, где даже незначительное смещение перегородки повлечет ручное изменение десятка чертежей и пересчет площади, покрытий, строй материалов.

Roomtodo

В лучших традициях игр: симуляторы жизни, онлайн-конструктор позволит вам с первого раза нарисовать нетипичные планировки комнат (например, стены разной толщины или наклонные) и воссоздать придуманный дизайн квартиры, дома или даже офиса в 3D с использованием разнообразных отделочных материалов, мебели, оборудования и декора.

Онлайн-программа roomtodo

Дополнительные бонусы включают возможность рисовать на загруженных проектах, добавлять арки, колонны и другие архитектурные конструкции, изменять размер, материалы и цвета каждого предмета мебели и дизайна. А по завершении проекта вы сможете виртуально пройтись по готовым комнатам от первого лица. При желании вы можете подписаться на платную версию и добавлять свои картины, коврики и текстуры, а также обращаться за помощью к специалистам программы.

Онлайн-программа roomtodo

V. Виняткові права

5.1. Виняткові права на об’єкти інтелектуальної власності сервісу ROOMTODO належать Власнику. Всі права захищені.

5.2. Авторські права на матеріали, розміщені в сервісі ROOMTODO Користувачами, належать Користувачам, що їх створили, або іншим законним правовласникам.

5.3. Невиняткові права на використання в сервісі ROOMTODO матеріалів, що є об’єктами інтелектуальної власності Користувача, переходять до Власника з моменту розміщення (публікації) Користувачем цих матеріалів у сервісі ROOMTODO без зустрічного зобов’язання з боку Власника із виплати авторської або іншої винагороди. Користувач зобов’язується забезпечити правові підстави переходу невиняткових прав до Власника також і на матеріали, що розміщені Користувачем у сервісі ROOMTODO і належать іншим правовласникам. Невиняткові права на використання матеріалів включають право використовувати їх будь-яким способом і в будь-якій країні світу, в тому числі оприлюднити, поширювати, модифікувати, адаптувати, іншим чином переробляти, видавати, створювати похідні без зобов’язання згадувати ім’я автора.

5.4. Категорично забороняється будь-яке використання розміщених у сервісі ROOMTODO об’єктів виняткових прав інтелектуальної власності повністю або по частинах без попереднього письмового дозволу правовласника, крім випадків, дозволених у даній Угоді, або коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання матеріалу іншими особами.

Понятие дизайн-проекта квартиры


С помощью программ для создания интерьера можно разработать дизайн квартиры самостоятельно. Дизайн-проект квартиры делают перед началом ремонта самостоятельно или обращаются к специалисту. Онлайн или офлайн-редакторы помогают определиться со стилем, воплотить смелые идеи, выбрать удачное сочетание цветов. Без проекта интерьер часто получается не таким, что был задуман. Сервисами пользуются, чтобы подобрать мебель, освещение, декор, текстиль.

Самостоятельно удастся сконструировать любую модель дивана, шкафа, стола. Рассчитать необходимые размеры, подходящие под помещение. Нередко создают собственный принт на текстиле или обоях, а затем на заказ изготавливают вещи. С готовым проектом намного проще донести до рабочей бригады или в магазине свои пожелания.

В редакторе создается комната, совпадающая по площади и форме с жильем. Далее отмечают окна, двери, расположение розеток, выключателей, труб. После этого приступают к виртуальной отделке, расстановке мебели, выбору декора. Снимки интерьеров из приложений трудно отличить от настоящих фото — графика передает тени, объем, свет.

Услуги дизайнеров не всегда доступны, а значит, надо самостоятельно разобраться в программах. Изучение подходящего по функционалу ПО не отнимет много времени.


Онлайн-планировщики помогают определиться со стилем и интерьером квартиры.

Sketch UP

Ссылка: https://www.sketchup.com/ru

Sketch UP – мультиплатформенная программа для полноценного проектирования гостиных, кухонь, ванных комнат, технических помещений, комнат.

Есть две версии приложения:

 • Оплаченный. Он имеет расширенные возможности и предназначен для профессиональных дизайнеров;
 • Бесплатно. Разработчики выпустили эту сборку для некоммерческого использования. С его помощью также можно создавать качественные 3D-проекты.

В каталоге приложения представлено множество моделей мебели, цветовых сочетаний для оформления интерьера.

Еще один плюс: элементы интерьера для Sketch UP можно скачать из Интернета. В Интернете есть готовые каталоги дизайна мебели, которые вы можете скачать на свой компьютер и добавить в свой дизайн.

Интерфейс Sketch UP прост и позволит новичкам сразу приступить к работе. Главное правильно – записать все габариты комнаты и отдельные элементы интерьера.

С готовым проектом приступить к ремонту будет намного удобнее, ведь мастера смогут лучше понять, какой результат вы ожидаете.

К тому же по финальному проекту подбирать мебель в магазинах намного проще. В расширенном пакете функций можно создавать модели участков дорог, помещений, гаражей или других объектов.

Рис. 8

X. Заключні положення

10.1. Дана Угода представляє собою договір між Власником і Користувачем стосовно умов участі Користувача в сервісі ROOMTODO. Дана Угода набирає чинності з моменту її прийняття Користувачем і діє протягом невизначеного часу.

10.2. Питання, не врегульовані в даній Угоді, визначаються відповідно до права країни, що є країною реєстрації (установи) Власника (Україна). Суперечки, пов’язані із заключенням, виконанням та розірванням даної Угоди, підлягають розгляду в суді країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника (Україна), відповідно до матеріального й процесуального права країни суду. При цьому Користувач визнає, що країною, в якій він ознайомився з запрошенням укласти дану Угоду, а також країною, в якій він застосував дії із укладання даної Угоди, є країна реєстрації (установи) Власника сервісу ROOMTODО.

10.3. Якщо якась із умов даної Згоди стане недійсною або такою, що не має юридичної сили, не може бути примусово здійснена за законами будь-якої юрисдикції, це не вплине на:   a) дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в цій юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди; або на:   b) дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в будь-якій іншій юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди.

Планирование офиса в программе «Дизайн Интерьера 3D»

Когда вы определились с планировкой, настало время составить визуализацию рабочего места. Для начала нужно скачать конструктор офисных помещений «Дизайн Интерьера 3D» и установить его на ваше устройство.

Запустите приложение и подберите удобный режим работы. Вы можете начать моделирование с нуля или загрузить скан готового плана и обрисовать его.

Выберите режим работы

Создавая визуализацию, следите, чтобы нарисованная планировка совпадала по метражу с реальным прототипом. При загрузке готового плана программа запросит указать размеры одной из стен. Остальные пропорции будут рассчитаны программой автоматически. Если вы создаете проект вручную, обязательно следите за размерами, которые отображаются рядом с курсором.

При создании смешанного типа позаботьтесь о разделении его на зоны. В этом случае потребуется нарисовать дополнительные перегородки. Найти эту опцию можно в колонке, расположеной справа. Количество ограждений должно совпадать с числом кабинетов и отделов компании.

Добавьте перегородки, окна и двери

После того, как вы добавите нужное количество комнат, расположите на плане окна и двери. Эти функции также можно найти в панели инструментов справа.

Возможности отделки полов и стен

Программа «Дизайн Интерьера 3D» позволяет проводить отделку рабочего пространства на любой вкус

Чтобы создать помещение, в котором сотрудникам будет комфортно находиться в течение дня, уделите внимание оформлению стен и пола. Отдавайте предпочтение нейтральным и пастельным оттенкам и соблюдайте общий цветовой баланс, чтобы члены команды не отвлекались на пеструю отделку

Чтобы изменить оформление, выделите пункт «Комната» в списке объектов справа и откройте вкладку «Свойства». Выберите материал и настройте масштаб рисунка. Если вы не нашли нужный узор, просто загрузите картинку со своего компьютера с помощью кнопки «Добавить свои материалы».

Измените параметры во вкладке «Свойства»

В коллекции программы можно изменить:

 • ✓ Стены снаружи и внутри: обои, отделочная плитка, кирпичная кладка;
 • ✓ Пол: ламинат или паркет, ковролин, камень, плитка;
 • ✓ Потолок: отделочная плитка, панели ПВХ;
 • ✓ Плинтус: материалы и расцветка.

Варианты оформления стен

Расстановка мебели в офисе

С помощью встроенной коллекции можно оценить, как мебель будет смотреться на рабочем месте. Программа позволяет вручную указывать размеры предметов, так что вы сможете понять, поместятся ли выбранные объекты в реальном помещении.

Добавьте офисную мебель

Чтобы расположить предметы на плане, выберите «Добавить мебель» в боковой колонке и подберите обстановку в категории «Кабинет». Предметы уюта и декор находятся во вкладке «Разное». Все объекты можно изменять во вкладке «Свойства»: настраивать размер, цвет, материалы.

Все изменения можно отслеживать в 2D, 3D или обоих вариантах сразу. Режимы переключаются при помощи вертикальных вкладок слева. При желании вы можете запустить визуализацию объекта, создав виртуальный тур. Это поможет оценить, как созданный дизайн проект офиса будет смотреться в реальной жизни.

Сохранение готового проекта

Когда проект будет готов, сохраните его на компьютер, чтобы отправить команде, ответственной за ремонт помещения. Экспортировать план можно несколькими способами: как картинку в формате JPG, PNG, BMP или документ PDF. Также можно распечатать план на бумаге как чертеж 2D, трехмерную модель или оба варианта сразу. Чтобы продолжить работу в другой специализированной программе, воспользуйтесь опцией «Экспорт в 3D-редакторы».

Photoshop — это не так сложно

Пожалуй, самое простое и удобное средство — это Adobe Photoshop. Вы не ограничены в выборе: открываете каталог компании, в которой будете заказывать мебель или отделочные материалы, копируете картинку и создаёте коллаж. Можно добавить свет, тени, перекрасить отдельные элементы или изменить их размер.

Конечно, определенные навыки работы с программой иметь все же необходимо, иначе велика вероятность отойти от плана. Например, вам понравится огромная кровать, которую вы легко вставите в коллаж, но в реальности она может занять почти всю комнату, потому что не получилось правильно соблюсти пропорции

А ведь на них стоит обратить особое внимание даже при выполнении коллажа

Пpoгpaммa для дизaйнa квapтиpы: для чeгo нyжнa

Дизайн интерьера можно спланировать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионала. Для этого потребуются все габариты и архитектурные особенности комнат, а также программа оформления комнат. Есть много бесплатных 3D-дизайнеров интерьера – выберите программу, которая подходит именно вам. Также есть приложения для трехмерного моделирования интерьера и экстерьера, для работы с бытовым нарушением.

Моделирование интерьера необходимо во избежание ошибок при ремонте и отделке помещения. В дизайнерской программе вы можете откорректировать дизайн, отрегулировать положение розеток, отрегулировать строительные материалы и сделать мебель шире. И любительская, и профессиональная версии предлагают обширную функциональность, а пользовательская библиотека предоставляет полезные инструменты для 3D-моделей.

В программе разработки дизайна вы можете скорректировать план и выбрать комнату под любую комнату

Дизaйн-пpилoжeния для cмapтфoнoв

Faradise

Faradise – мобильное приложение для дизайна комнат с использованием технологий дальнейшего реализма. Программа работает как предмет мебели: выберите мебель из прилагаемого каталога и виртуально перенесите модель в свой автомобиль

В программе есть специальный встроенный сканер, который в режиме реального времени отражает положение на экране телефона. Функция переводит адаптированную модель в готовое дизайнерское решение.

Приложение Faradise включает в себя мебель и аксессуары в доме перед покупкой

CamToPlan

Приложение предназначено для определения размеров комнаты в горизонтальной плоскости. Профессиональная версия CamToPlan рассчитывает площадь и определяет углы пола. Измерьте каждую комнату в квартире или доме по порядку, и программа создаст небольшой этаж с увеличенной площадью.

План обмеров можно загрузить и импортировать в любую дизайнерскую программу для 3D-дизайна и моделирования интерьера.

В приложении CamToPlan вы можете создать план обмера помещения, рассчитать площадь и определить углы пола

Toolbox

Функции приложения Toolbox отражают название платформы: в виртуальном наборе инструментов доступны измерительные утилиты: пылетка, транспорт, затухание, таймер. В приложение интегрирован телескоп, измеряющий напряжение магнитного поля. Это поможет вам выбрать точки питания.

Измеритель, бампер, сейсмометр теперь у вас в кармане – в приложении Toolbox

Zillow Design

Zillow – американское приложение для покупки и продажи недвижимости, в котором ведется дизайнерский блог. B Zillow Design проектирует интерьеры и рассчитывает стоимость готового проекта. В приложении есть каталог готовых проектов, которые можно сохранить и использовать для воплощения дизайнерских идей в квартире.

В Zillow вы можете персонализировать интерьер и быстро приобрести детали, которые вам нравятся, для меблировки, мебели и декора

Moodboard Lite

Приложение работает как список желаний для отображения ваших дизайнерских идей. Если вам нравится интерьер квартиры, цвет или интерьер комнаты, если вы думаете о мебели или аксессуарах в Интернете, сохраните это в коллекцию в программе Moodboard. Поужинайте в дизайнерских коллекциях или распечатайте изображения для поиска предметов интерьера.

Создайте мордочки нестандартного дизайна и найдите место для обустройства квартиры

AutoCAD

AutoCAD – это приложение для проектирования и моделирования дизайн-проектов. В программе вы можете нарисовать объект и выполнить рендеринг в 2D и 3D. Вы можете создать новый проект или воспользоваться каталогом готовых вариантов.

AutoCAD – система 3D-визуализации для профессиональных дизайнеров и апситекторов

RoomScan Pro

Технологическое приложение для iOS – iPhone, iPad. Он позволяет измерить каждую стену в комнате и создать план измерения. Поднесите телефон или планшет к стене, нажмите кнопку действия и получите результат после звукового сигнала.

В бесплатных измерительных приборах один минус – погрешность 10 см. В профессиональной версии программы используется лазерная дальность – погрешности измерения нет.

Профессиональное программное обеспечение RoomScan создает точный план измерения комнаты

Remplanner

Remplanner.ru – уникальный российский онлайн-планировщик ремонта квартир с интуитивно понятным интерфейсом. Для создания собственного дизайн-проекта не нужны знания профессионального дизайнера.

Главное преимущество Remplanner в том, что в результате вы получаете серию рабочих чертежей с законченным дизайн-проектом.

Особенности планировки:

 • 15 паспортов, необходимых для качественного ремонта,
 • расчет стоимости ремонта,
 • расчет объема ремонтных работ,
 • вывод готовой документации в формате PDF (у конкурентов только jpg),
 • возможность оценить результат в визуальной 3D визуализации

Remplanner

С помощью онлайн планировщика Remplanner, вы сможете самостоятельно создать технические чертежи для ремонта. Сервис помогает создать собственный дизайн-проект квартиры без привлечения профессионального дизайнера.

Самое важное отличие этого планировщика от других – оформление и подача проекта в виде рабочих чертежей, как и в классическом дизайн-проекте. Это полноценный комплект рабочих чертежей, состоящий из 12 планировочных листов (исходный обмерный план, план демонтажа стен, план теплых полов, план расстановки мебели и т.д.). Также в планировщике есть, 3D визуализация, печать альбома чертежей в виде файла PDF, расчет сметы и объемов работ для бригад, примерный расчет черновых материалов для ремонта, возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок

Также в планировщике есть, 3D визуализация, печать альбома чертежей в виде файла PDF, расчет сметы и объемов работ для бригад, примерный расчет черновых материалов для ремонта, возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок.

VIII. Політика повернення коштів

8.1. Pro-версія ROOMTODO є цифровим контентом, що не поставляється на матеріальному носії і, відповідно, не підлягає поверненню. Повернення коштів за оплату Pro-версії ROOMTODO можливе виключно у випадку несанкціонованої покупки. Несанкціонована покупка — це покупка без відома Користувача і його безпосередньої участі.

8.2 Для запобігання несанкціонованій покупці необхідно, щоб Користувач не передавав ідентифікаційні дані стороннім особам. Якщо Користувач надасть ідентифікаційні дані стороннім особам, то таким чином, він порушує правила користування сервісом ROOMTODO, несе відповідальність за будь-які здійснені оплати і не має права на повернення коштів за оплату Pro-версії ROOMTODO.

VI. Сайти та матеріали третіх осіб

6.1. Cервіс ROOMTODO містить посилання на інші сайти в сіті Інтернет, а також програми, фото-, відео-, аудіо-, графічні й текстові матеріали, що належать третім особам.

6.2. Розміщення посилань на сайти або матеріали третіх осіб у сервісі ROOMTODO не означає підтримки, схвалення або рекомендації даних сайтів чи матеріалів Власником або адміністратором сайту.

6.3. Власник або адміністратор сайту не несе відповідальності за будь-які матеріали третіх осіб, розміщені в сервісі ROOMTODO або на сайтах третіх осіб, доступних за посиланнями із сервісу ROOMTODO, включаючи, але не обмежуючись будь-якими думками чи твердженнями.

6.4. Перехід за посиланнями на сайти третіх осіб, установка програм третіх осіб або інше використання матеріалів третіх осіб Користувач здійснює на свій страх і ризик.

6.5. Дія даної Угоди не поширюється на будь-які програми, матеріали чи сайти третіх осіб.

Planner 5D

Бесплатный сервис с неплохим функционалом, в котором можно работать прямо через браузер. Позволяет создавать помещения различной формы, моделировать дома в несколько этажей, выполнять индивидуальную отделку и устанавливать мебель из каталога. Работать можно в 2Д и 3Д режимах. Дополнительно Planner 5D предлагает выполнить оформление придомовой территории.

Интерфейс редактора Planner 5D

В целом эта программа для ремонта квартир выглядит привлекательно, особенно с учётом того, что распространяется бесплатно. Однако есть и недостатки: для работы требуется интернет-подключение. Причём с достаточно высокой скоростью, в противном случае масштабный проект будет сильно тормозить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector